logo

DROP VẬT PHẨM TẠI SERVER THANH LONG II

Cập nhật : 15-4-2022

DROP VẬT PHẨM TẠI SERVER THANH LONG II

 

🔥 Hạng trang,chung li muộn,phàm khoái,tiêu hà,phạm tăng chúc dung,mạnh hoạch,nhan lương văn xú... Rơi Đồ: 90-100,phù lính,túi võ hồn,...
🔥 Boss tứ linh,ma hổ... Rơi Đồ : 100,trang sức,ô cang cổ,huyết tinh,châu quan huyết...
🔥 Boss Đại Gia - An Định . Rơi Đồ : huyết lân,bt 4 ch,bí kíp vt 85,ngân phiếu,vk 110,115....
🔥 Bos : Đắc kỷ, trụ vương,Đao tâm,đao hồn,ngũ nươn... Rơi Đồ : ngựa 110,túi cự,giáp 110,nữ oa,thánh linh,kinh nghiệm lớn,phù lính bí kip 85,binh thư...
🔥 AHạng vũ, lưu bang,lã bố.. Rơi Đồ: sét đồ 110,ngân phiếu,binh thư,bí kíp,túi cự..
🔥 Cổ Cự tượng,si vưu Rơi Đồ: ngựa vip,vk 117,giáp 115,bí kip 115,trang sức,áo trong,siêu kinh nghiệm...
🔥 Nữ Oa,Phục hy,Thần Nông: Rơi Đồ:bí kip từ 90>120,bao tay 4ch,khiên,ngựa vip,nữa oa....
 
🔥 Chủ công đã sẵn sàng bùng nổ tại TQC Thanh Long II chưa?
👉 Hẹn giờ chiến lúc 20h00 ngày 16/4 nhé.
 
✍️ Thanh Long II Team.