Trang chủ
Tải xuống - Auto Setup
Phiên bản
Cập nhật
Dung lượng
Tải xuống
22.0.0.3
29-4-2022
45 MB
Tự động tập nhật khi chạy tệp tin LoaderTL2.exe Tải về
-
-
-
Cài đặt Hướng dẫn cài đặt Cài đặt
Tải bản đầy đủ
Phiên bản
Cập nhật
Dung lượng
Tải xuống
22.0.0.1
15-4-2022
5.3GB
Bản cài đặt đầy đủ Tải về
22.0.0.1
15-4-2022
5.3GB
Bản cài đặt đầy đủ (Dự phòng) Tải về
Tool Auto Click
Phiên bản
Cập nhật
Dung lượng
Tải xuống
1.0.0.0
15-4-2022
1 MB
Tool hỗ trợ Tải về
CẤU HÌNH ĐỀ XUẤT
TỐI THIỂU

Intel Pentium4 2.4GHz

Không chỉ định Card đồ họa

1GB Ram

10GB HDD

WINDOWS 7

CPU VGA RAM HDD HĐH
KHUYẾN NGHỊ

Intel Pentium4 2.4GHz

Intel® Graphics,Ncidia,AMD Radeon

2GB RAM

20GB HDD

WINDOWS 8